Medimi®Smart 3D modeller

(Virker kun på nyere Apple enheder) -> MS8 | MS12 | MS16

(AR til Android) ->MS12

En smart “helhedsløsning”

  • Medimi®Smart har flere forskellige påmindelsesfunktioner, som sikrer at borgeren ikke misser sin medicinering. Hvis borgeren ikke reagerer på lys og lydsignalerne, sendes en SMS til borgeren.
  • Inden det er for sent sendes alarm til Falck, som kontakter borgeren.
  • På hver kassette findes en QR kode. Denne kontrollerer Medimi®Smart, inden medicinen doseres. Derved dispenseres medicinen efter senest opdaterede ordinationer.
  • Medimi®Smart påminder kun, såfremt en borger er ved at glemme, dermed slipper borgeren for unødige påmindelser.

Ordination

Lægen ordinerer, medicinformation kommer automatisk over i omsorgssystemet via FMK, som igen sendes videre til Apoteket.

Fælles Medicin Kort & Omsorgssystem

Medicin information fra læge og apotek kommer via FMK til kommunernes omsorgssystem.

FlexSuite

Systemet der forbinder information mellem omsorgssystem, Apotek samt Medimi®Smart.

Medicin

Medicin ompakkes til kassetter af Apoteket

Leverance

Atea leverer kassetter direkte til borgeren og sætter disse ind i Medimi®Smart.

Dosering

Medimi®Smart doserer og påminder borgeren, på denne måde sker medicineringen under kontrollerede former og risikoen for fejldosering minskes markant.

MedicCare